Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Sáng nay 15/8/2017 Trường Cao đẳng VMU - Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến hành làm thủ tục tiếp sinh Khóa 58 cho các em trúng tuyển hệ Cao đẳng;

Một vài hành ảnh:

 

 

- Tin: Phòng Đào tạo & CTSV -