Major of education

         1. Navigation

         2. Marine Engineering

         3. Hull Production Technology

         4. Marine Engine Repair

         5. Welding

         6. Accounting

         7. Industrial Electrical

         8. Marine Electrical Engineering

         9. Piping production and assembly

         10. Metal cutting 

         11. Ship coating technology

         12. Lifting machinery operation

         13. Automotive technology

         14. Electric industry auto

         15. Information Technology

 

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung:
NGƯT. TS. Khiếu Hữu Triển - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. Nguyễn Công Vịnh - Phó hiệu trưởng
ThS. Mai Văn Xuân - TP ĐT & CTSV
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
© 2017 VMU. All Rights Reserved. Designed By: VMU COLLEGE

Thành viên